Serveis d'enginyeria

Assessorament de 0 a 100

Assessorament tècnic especialitzat

Disposem d'un magnífic equip tècnic que ens permet oferir assessorament als nostres clients a tots nivells.

Des de consultes tècniques puntuals fins a la direcció d'obra d'un projecte, el nostre equip us pot esvair tots els dubtes que tingueu.

Aquests són els seveis d'assessorament que us podem oferir:

Consultes d'assessorament

Els nostres clients poden consultar amb els nostres gestors i tècnics qualsevol dubte que tinguin referent a la instal·lació dels nostres materials, així com l'ajut en la tria del producte més adient per a cada problemàtica.

Càlculs i medicions

Hi ha molts càlculs que el professional ha de fer i que pot dubtar en la forma d'aplicar-los, en les fòrmules o els resultats. Els nostres tècnics us ajudaran davant de qualsevol dubte:
 • Dibuix CAD d'esquemes de principi
 • Càlculs de caiguda de tensió, d'amperatge màxim, de secció màxima d'un cable.
 • Càlculs de potència calòrica i frigorífica
 • Càlculs de pèrdues de càrrega hidràulica
 • Càlculs de seccions hidràuliques
 • Càlculs de càrregues tèrmiques
 • Càlculs d'acumulació ACS, dipòsits d'inèrcia, etc.
 • Càlculs d'estalvi energètic
 • Amortització d'energies renovables
 • etc.

Visites i direcció d'obra

Els nostres tècnics poden acompanyar-vos en les vostres visites d'obra i assessorar-vos "in-situ" sobre la millor sol·lució per a cada problema.

També us oferim el servei de direcció d'obra, on els nostres tècnics faran d'intermediaris entre l'enginyeria del projecte o propietat i vosaltres, amb visites setmanals, assessorament constant, registres d'obra, planificació de tasques i supervisió de les instal·lacions amb l'objectiu d'acomplir els terminis i els objectius de la instal·lació.

És la millor forma de garantir que el client final quedarà completament satisfet amb els resultats obtinguts.

Projectes d'energia fotovoltàica

El nostre equip tècnic us pot oferir la realització de tot el projecte fotovoltàic: Des de càlculs de potència, amortització i estalv, fins a la legalització, en cas necessari.

Calculem les plàques necessàries, inversors, bateries si s'escau, proteccións, cablejat, suportació, etc.

Podem incloure les visites a obra per a la supervisió del projecte, fins a la seva posta en marxa final.

Domòtica de grans prestacions

Disposem dels coneixements necessaris proporcionats directament pels fabricants per a oferir-vos la realització i direcció de projectes domòtics per a habitatges de tots nivells. Des de simples conexions als assistents de Google o Apple fins a sofisticats sistemes de control d'escenaris, clima o integració:
 • Esquemes de principi de les instal.lacions domòtiques
 • Control d'escenaris
 • Centralitzat de persianes
 • Control sobre calderes, aerotèrmies, terres radiants, aires condicionats.
 • Control de clima modulant per zones
 • Control cablejat o wifi
 • Control amb pantalles tàctils
 • Control via App's
 • Integració amb plataformes
 • etc.