Distribució de materials

per a professionals i particulars

Tots els materials per a instal·lacions professionals

Des de  JOVI GRUP distribuïm totes les primeres marques de productes dirigits a instal.lacions en habitatges, locals, hotels, càmpings, etc.

Podeu trobar un gran ventall de productes que contemplen els àmbits de l'electricitat, la fontaneria, el clima i la calefacció, el tractament d'aigües, el reg, les energies renovables fotovoltàica, tèrmica, etc, sense oblidar sectors com la il·luminació, els sanitaris i griferies, mobles de bany, mampares, etc.

A continuació us fem un resum dels materials que podeu adquirir en els nostres establiments:

Material elèctric

 • Cables elèctrics
 • Canalitzacions
 • Tubs corrugats i rígits
 • Aparamenta modular
 • Quadres elèctrics
 • Armaris i caixes
 • Sèries de mecanismes
 • Petit material elèctric
 • Caixes de companyia
 • Protectors de sobretensió
 • Domòtica
 • etc.

Fontaneria

 • Tubs d'evacuació d'aigües
 • Tubs per a canalització
 • Tubs multicapa, coure, PEX i inox
 • Tubs de pressió
 • Tubs de polietilè
 • Tubs de gas
 • Flexos i valvuleria
 • Accessoris de coure i llautó
 • Accessoris multicapa, PEX, electrosoldable i termofusió i inox.
 • Sifons, buneres, arquetes
 • Descàrregues d'inodor
 • Accessoris de gas
 • Reductors de pressió
 • Filtres generals
 • Dipòsits i acumuladors d'aigua
 • etc.

Calefacció

 • Calderes de gas o gasoil
 • Escalfadors de gas
 • Termos elèctrics
 • Radiadors d'aigua i elèctrics
 • Terre radiant
 • Bombes circuladores
 • Grups d'impulsió
 • Col·l.ectors
 • Vasos d'expansió
 • Grups de seguretat
 • Valvuleria
 • Acumuladors
 • Dipòsits d'inèrcia
 • Separadors hidràulics
 • Dipòsits de gasoil
 • Tubs de sortida de fums
 • etc.

Aire condicionat i aerotèrmia

 • Aires condicionats individuals o múltiples
 • Aerotèrmies d'ACS amb unitat exterior o sense
 • Aerotèrmies amb acumulador integrat
 • Aerotèrmies monobloc
 • Aerotèrmies sobrepotenciades
 • Tubs de gas i accessoris
 • Bombes de condensats
 • Suportació
 • etc.

Fotovoltàica

 • Plaques solars de diferents tipus i marques
 • Inversors
 • Grups de bateries
 • Cables elèctrics
 • Sistemes de protecció de corrent contínua i alterna 
 • Suportació
 • Legalitzacions
 • etc.

Il·luminació

 • Bombetes de leds
 • Bombetes de descàrrega
 • Projectors de leds
 • Pantalles industrials i decoratives
 • Ulls de bou i downlights
 • Tires de leds a mida
 • Il.luminació decorativa
 • Il·luminació de carril
 • Il·luminació tècnica industrial
 • Projectors i campanes industrials
 • Aplics i projectors estancs
 • etc.

Griferia

 • Multitut de marques i sèries d'aixetes
 • Aixetes per a lavabos, bidet, banyera, dutxa, etc.
 • Aixetes de cuina
 • Aixetes de cuina+osmosi
 • Aixetes encastades
 • Aixetes termostàtiques
 • Assortit de ruixadors de sostre
 • Barres de dutxa
 • Ruixadors manuals
 • etc.

Sanitari

 • Diferents marques i sèries de sanitaris
 • Inodors i bidets
 • Inodors/bidets electrònics
 • Lavabos de porcellana, terrazzo, pedra natural
 • Plats de dutxa de porcellana, acrílics i sintètics
 • Canals de desaigüat
 • Banyeres i hidromassatges
 • Mampares de bany
 • etc.

Tractament d'aigües

 • Filtres domèstics i industrials
 • Descalsificadors de baix consum
 • Descalsificadors hidràulics
 • Osmosi inverses
 • Cloradors
 • Desferritzadors
 • Tractament d'aigües de pou
 • Sal, resines i accessoris
 • etc.

Bombes i reg

 • Grups de pressió per a habitatges i reg
 • Bombes de pou
 • Bombes per a dipòsits
 • Bombes d'aigües brutes
 • Bombes de transvassament
 • Tubs de reg
 • Tubs de polietilè
 • Programadors de reg
 • Electrovàlvules
 • Arquetes
 • Racoreria de reg
 • Accessori i tuberia de goteig

Piscina

 • Bombes d'aigua
 • Bombes de calor
 • Filtres i vàlvules
 • Cloradors salins
 • Panells de PH, redox, etc.
 • Producte químic: Clor, multiaccó, PH minus, algicides, etc.
 • Silex i vidre filtrant
 • Accessori i tub de pressió
 • Projectors de piscina
 • Accessoris del vas de piscina
 • Cobertes
 • Accessoris i robots de neteja
 • Sal de piscina
 • Dutxes, paviments, baranes.
 • etc.

Mobles de bany i accessoris

 • Mobles de bany en format "pack"
 • Mobles de bany modulars
 • Mobles de bany fets a mida
 • Encimeres de resina a mida
 • Estructures de suportació
 • Lavabos i encimeres integrades amb els mobles
 • Accessoris de bany: porta-rulls, tovallolers, saboneres, etc.
 • Barres de dutxa
 • Ruixadors manuals
 • etc.

Electrodomèstics

 • Disposem de les principals marques del mercat al pertanyer a la cadena Redder
 • Gamma blanca i gamma marró
 • PAE petit electrodomèstic
 • Servei de transport i recollida
 • etc.

Eines i bricolatge

 • Disposem de vàries delegacions BRICO on podreu trobar materials de ferreteria.
 • Material de fixació
 • Material de suportació
 • Roba de treball i seguretat
 • Eines de bricolatge manuals
 • Eines elèctriques
 • etc.

Ferreteria industrial

 • Suportació professional
 • Canalització galvanitzada
 • Eines elèctriques professionals
 • Eines de medició, testers, detectors, etc.
 • Pistoles prensadores d'accessori multicapa i inox
 • Pistoles per a fixació a gas
 • Broques i corones especialitzades
 • etc.